Elinstallation

Elinstallation – Säkert och snyggt!

Eliko hjälper till med alla typer av elinstallation både hos privatpersoner och företag. Vi är registrerade hos Elsäkerhetsverket.

Vanliga arbeten som vi utför är:

  • Installation av Jordfelsbrytare
  • Utbyte av gamla elcentraler
  • Utbyte av gammal tråd och apparater (Strömbrytare, uttag mm)
  • Nyistallation i samband med renovering av kök och badrum
  • Installation av elbilsladdare (50% Grön-Rot)
  • Installation av solceller (15% Grön-Rot)

Elservice

Vi avhjälper akuta fel och ger förslag på åtgärder för säker drift i framtiden.