Ventilation

Ventilation – Vi mår bra av bra luft!

Vi är inomhus en stor del av vår tid. Frisk luft inomhus kostar lite och betalar sig snabbt. Vi mår bra av bra luft. Vi presterar bättre, blir mer effektiva och trivs bättre.

Eliko installerar alla typer av ventilationslösningar, bland annat:

  • Luftbehandling
  • Styr och övervakning
  • Injustering och OVK

Ventilationsservice

Ventilationsanläggningar behöver rengöras – de som inte hålls efter regelbundet blir lätt energitjuvar. Eliko tar hand om ventilationsanläggningar i alla typer av fastigheter och anläggningar. Med enkla medel kan vi ofta förbättra ventilationen och samtidigt skapa energieffektivare anläggningar.  Dessutom håller vi reda på alla dina installationer och vilket underhåll som behövs.

Inom ventilationsservice hjälper vi till med bland annat:

  • Kontroll av intagsgaller, filterstatus och eventuellt filterbyte.
  • Översyn av remdrift, axlar och lager
  • Rengöring av ventilationssystemet
  • Kontroll av kilrep och kilrepsbyte
  • Kontroll av funktioner för styr och regler/övervakning samt brandspjäll i ventilationssystemet
  • Kontroll av temperaturer samt ventiler på värmebatterier
  • Energioptimering